Politica de Confidentialitate

Protecția Datelor cu Caracter Personal

Prezentul website www.dinbaragan.ro este detinut si gestionat de catre Andreescu A. P.F.A. cu sediul social in Judetul Calarasi, Str. Principala nr. 79, Dragos Voda 917085; (denumita in continuare "Din Baragan" sau "noi").

Dreptul dumneavoastra la intimitate si viata privata, precum si încrederea pe care ne-o acordati sunt importante pentru noi și, de aceea, prin această Politică de confidentialitate va furnizam informatii importante despre modul in care noi gestionam datele cu caracter personal pe care le colectam de la dumneavoastra sau pe care ni le puneti la dispoziție. 

Confidențialitatea datelor este extrem de importantă pentru noi și ne dorim să fim cât mai transparenți și deschiși în privința prelucrării datelor cu caracter personal. Prin urmare, am adoptat politica conform căreia se definește modul de prelucrare și de protejare a datelor dumneavoastră personale.

Operatorul datelor cu caracter personal

Andreescu A. Persoana Fizica Autorizata este operatorul datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați iar acesta răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislatia aplicabila privind protectia datelor: articolul 6 paragraful 1 aliniatul b) Reglementare 2016/679 aparținând Parlamentului European și Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal).

Cine are acces la datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră sunt folosite in cadrul companiei doar pentru prelucrarea comenzilor sau in scopuri de marketing. Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara companiei noastre. Datele transmise unor terți (precum firmele de curierat) sunt utilizate numai pentru a vă oferi serviciile noastre. Veți găsi categoriile de terți în cadrul fiecărui proces specific de mai jos.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor

Pentru fiecare prelucare specifică a datelor cu caracter personal colectate de la dumneavoastră, vă vom informa dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de reglementări sau dacă este necesară pentru a încheia un contract, dacă este obligatoriu să ne furnizați datele cu caracter personal și care sunt posibilele consecințe în cazul în care refuzați.

Unde se stochează datele?

Datele colectate de la dumneavoastră sunt stocate prin intermediul Shopify, dar nu numai, în Spațiul Economic European (SEE), dar pot fi, de asemenea, transferate și prelucrate într-o țară din afara SEE, in conformitate cu prevederile legale in domeniu. Orice transfer de acest fel al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare, fiind în siguranță și permanent monitorizate.

În cazul transferurilor de date în afara SEE, compania noastra va utiliza clauzele contractuale standard și Privacy Shield ca garanții pentru țările care duc lipsă de o decizie privind caracterul adecvat al protecției din partea Comisiei Europene.

Drepturile dumneavoastră!

Dreptul la acces

Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți contacta compania noastra care vă va furniza datele cu caracter personal prin e-mail.

Dreptul la portabilitate

De fiecare dată când compania noastra vă prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui acord, aveți dreptul să obtineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră către dumneavoastră sau către o altă adresa. Acesta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis.

Dreptul la rectificare

Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete. Dacă aveți un cont pe www.dinbaragan.ro, puteți să vă actualizați datele cu caracter personal din contul dumneavoastră.

Dreptul la ștergerea datelor

Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de compania noastra, cu excepția următoarelor situații:

  • aveți o solicitare nerezolvată la Serviciul Clienți
  • aveți o comandă deschisă care nu a fost expediată sau doar parțial expediată
  • dacă ați efectuat o achiziție, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate.

Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim

Aveți tot dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim al companiei noastre.

Nu vom continua să prelucram datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

Dreptul de a vă opune marketingului direct

Aveți tot dreptul de a vă opune marketingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de marketing direct. Când doriți, vă puteți dezabona de la marketingul direct prin urmatoarele mijloace:

  • urmând instrucțiuni din fiecare e-mail de marketing
  • modificând setările contului dumneavoastră

Dreptul la restricționare a prelucrării

Aveți dreptul să solicitați ca noi să restricționam procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

  • dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim, acesta va restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim.
  • dacă afirmați ca datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, noi trebuie să restricționam orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal.
  • dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și să solicitați restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
  • dacă noi nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Dacă sunteți de părere că Andreescu A PFA vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere unei autorități de supraveghere (ANSPDCP).

Controlorul datelor personale

Andreescu A. P.F.A. cu sediul social in Judetul Calarasi, Str. Principala nr. 79, Dragos Voda 917085, CUI: 4529014 ; Nr de inregistrare la Registrul Comertului: F51/341/2021, Telefon: 0784.637.637 E-mail: office@dinbaragan.ro